06 50 52 89 42 info@elksupport.nl

Privacy- en Cookiestatement

ElkSupport neemt de beveiliging van persoonsgegevens serieus. ElkSupport heeft deze Privacy en Cookie Statement opgesteld om je te informeren over de waarborging bij de verwerking van persoonsgegevens.

Verwerking persoonsgegevens door ElkSupport

ElkSupport kan persoonsgegevens over jou verwerken doordat je (persoonlijk danwel via een bedrijf) diensten afneemt en/of omdat je deze gegevens zelf verstrekt. ElkSupport kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Contactgegevens: ElkSupport gebruikt jouw naam, bedrijfs- en contactgegevens, zoals adres, telefoonnummer en e-mailadres, om met je te communiceren over de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening [en/ of de levering van producten].
 • Bezoekersgegevens: op de website van ElkSupport (hierna aangeduid als: de Website) worden de bezoekgegevens bijgehouden. Kijk onder het kopje Cookie van dit document voor meer informatie over het gebruik van persoonsgegevens op de Website.
 • Betaalgegevens: ElkSupport gebruikt (indien er sprake is van een overeenkomst of opdracht) jouw betaalgegevens, zoals bankrekeningnummer, voor het verwerken van betalingen in het kader van een overeenkomst of opdracht.

Delen met derden

ElkSupport kan voor de volgende doelen persoonsgegevens delen met derden:

 • Dienstverleners: ElkSupport deelt de persoonsgegevens met de ingeschakelde dienstverleners om hun werkzaamheden voor ElkSupport correct en efficiënt te kunnen uitvoeren. Deze bedrijven kunnen in Nederland, in Europa maar ook buiten Europa gevestigd zijn. Met bedrijven die in opdracht jouw gegevens verwerken, sluit ElkSupport een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. ElkSupport blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Ten slotte verstrekt ElkSupport jouw persoonsgegevens aan andere derden, uitsluitend na jouw nadrukkelijke toestemming.
 • Overheidsinstanties: Op verzoek van overheidsinstanties zal ElkSupport de persoonsgegevens verstrekken, indien dit verplicht is op grond van relevante wet- en regelgeving.

Cookies

ElkSupport maakt bij het aanbieden van diensten op de Website gebruik van diverse soorten cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat, bij bezoek aan de Website, wordt geplaatst op de harde schijf van jouw computer. Een cookie bevat gegevens, zodat je als bezoeker kan worden herkend, telkens als je de Website bezoekt.

Je kunt in je internetbrowser cookies altijd buiten werking stellen, zonder dat dit vergaande gevolgen heeft voor het gebruik van de Website. Het gevolg kan dan echter wel zijn dat bepaalde onderdelen van de Website minder of niet meer toegankelijk voor je zijn. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

De volgende cookies worden gebruikt op de Website:

 • ElkSupport maakt gebruik van functionele cookies die de benodigd zijn voor een goede werking van de Website.
 • ElkSupport maakt onder meer gebruik van cookies voor webanalyse-service (zoals Google Analytics). Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van deze dienst. De informatie die Google verzamelt is geanonimiseerd door ons om uw privacy te borgen.

Uw IP-adres wordt namelijk nadrukkelijk niet meegegeven, zodat deze gegevens niet te herleiden zijn tot u. De geanonimiseerde informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Wij gebruiken deze dienst om inzicht en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan de volgende zaken:

 • via welke bronnen het bezoek binnen komt
 • hoe lang men op de site blijft
 • welke pagina’s bezocht worden

Deze anonieme gegevens zijn voor ons van groot belang, omdat we met het verkregen inzicht de website kunnen verbeteren, wat de gebruiksvriendelijkheid voor bezoekers vervolgens weer ten goede komt.

Google kan deze geanonimiseerde informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google wel toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Wij hebben geen invloed op het gebruik van de data door Google en/of derden. In de privacyverklaring van Google (welke regelmatig kan wijzigen) kunt u lezen wat Google met uw geanonimiseerde gegevens doet die zij via deze cookies verwerkt. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

 • Ten slotte zijn op de Website cookies in gebruik van sociale netwerken, zoals LinkedIn, Facebook en Twitter. Laatstgenoemde cookies zijn uitsluitend van toepassing indien je gebruik maakt van de betreffende service en maken het mogelijk berichten te linken of te tweeten.

Bewaartermijn persoonsgegevens

ElkSupport bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor jouw persoonsgegevens verwerkt worden en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.
Op grond van belastingwetgeving dient bepaalde informatie over klanten, zoals offertes en facturen, 7 jaar bewaard te worden. Andere informatie wordt één jaar na afloop van de overeenkomst bewaard. Na afloop van de bewaartermijn vernietigt ElkSupport jouw persoonsgegevens.

Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@elksupport.nl. Wij zullen zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, schriftelijk op jouw verzoek reageren.

Beveiliging

ElkSupport neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. ElkSupport heeft veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens of dat persoonsgegevens verloren gaan.

Als je de indruk hebt dat jouw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn, je aanwijzingen hebt van misbruik van jouw persoonsgegevens door ElkSupport of als je meer informatie wenst over de beveiliging van de door BEDRIJF VP verwerkte persoonsgegevens, neem dan contact op met BEDRIJF VP via EMAILADRES.

Elksupport.nl is een website van ElkSupport.

Klachten

Indien je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens door ElkSupport, verzoekt ElkSupport je om zo snel mogelijk contact op te nemen via info@elksupport.nl. Wij zullen uiterlijk binnen 4 weken schriftelijk reageren. Indien je het niet eens bent met onze reactie, kun je een klacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk voor meer informatie op: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/.

Wijzigingen

ElkSupport behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy en cookie statement. Lees daarom regelmatig het privacy en cookie statement voor een update.